Phóng sự ảnh - Số 2768: "Các đơn vị rộn ràng Tết trồng cây".