Giúp đỡ quê hương xây trường mầm non, hỗ trợ đồng đội vốn, theo dõi, nắm bắt và kịp thời trợ giúp những người có hoàn cảnh kém may mắn, tổ chức tặng quà cho các em nhỏ… Đó là những việc làm của bà Lại Thị Kim Tuý - Cựu chiến binh Biệt động thành Lữ đoàn 316 đã làm trong hàng chục năm qua.