Điều g, h, i - Khoản 1 - Điều 3 - Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP ngày 28 tháng 10 năm 2017 quy định hỗ trợ khi làm nhiệm vụ ở ngoài nước:

Trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định, đội tìm kiếm, quy tập còn được hưởng các hỗ trợ sau:

g) Hỗ trợ học tiếng Lào, tiếng Campuchia: Mức 500.000 đồng/ người/ năm (thời gian không quá 03 năm);

h) Được cấp trang phục chuyên dùng bằng hiện vật

i) Nếu bị thương, bị bệnh phải điều trị tại các cơ sở y tế của nước bạn được thanh toán viện phí, chi phí chuyển thương.