Tối ngày 04/04/2019 tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, phái đoàn Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại cấp Bộ trưởng trong bối cảnh hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới này vẫn bất đồng trong một số vấn đề chủ chốt.