Phóng sự ảnh - Số 2893: Học sinh Thủ đô hân hoan trong ngày khai giảng năm học mới.