Phóng sự ảnh - Số 2792: Hội thi bơi chải “Về miền Quan họ - 2023”.