Phóng sự ảnh - Số 2784: "Người thầy thuốc quân hàm xanh được dân bản yêu mến".