Phóng sự ảnh - Số 2788: Tinh khôi mùa hoa sưa Hà Nội.