Đến 17 giờ ngày 24/8, tất cả trường Đại học phải hoàn thành công bố điểm chuẩn. Theo quy định, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ hôm nay đến 17 giờ ngày 8/9.