Chuyên mục Hộp thư Quốc phòngĐại tá Nguyễn Quốc Hải - Phó Trưởng phòng Quân số chính sách, Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu. Sẽ giải đáp thắc mắc của quý vị khán giả về những vấn đề liên quan đến luật nghĩa vụ quân sự, những tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.