Hộp thư Truyền hình: Đại tá Vũ Văn Mẫu – Trưởng phòng chế độ chính sách Bảo hiểm xã hộị Bộ quốc phòng giải đáp và chia sẻ về những điểm mới của chế độ hưu chí trong luật Bảo hiểm xã hội mới do Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014.