Mới đây, triển lãm "Từ Musée Khải Định đến Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế" đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức tại điện Long An nhân kỷ niệm 100 năm thành lập bảo tàng này. Triển lãm kéo dài đến ngày 23/11/2023, trưng bày 100 cổ vật tiêu biểu, như kim sách bằng bạc mạ vàng, bộ ấn, kiếm và một số đồ dùng trong hoàng cung thời Khải Định.