Huyện Yên Dũng, một vùng đất cổ có bề dày về lịch sử văn hóa và truyền thống, địa linh nhân kiệt nằm ở phía nam tỉnh Bắc Giang. Nơi đây nổi tiếng với dãy Nham Điền có 99 ngọn núi Cửu Thập, Cửu Phong được mệnh danh là dãy Phượng Hoàng. Ngoài thắng cảnh núi non thiên nhiên đẹp, gắn liền với bao giai thoại thì nơi đây còn là vùng đất lưu giữ lại nhiều di tích Phật giáo của 2 triều đại Lý, Trần.