Người Hà Nội tự hào về sự thanh lịch của mình, thể hiện trên nhiều phương diện. Nhưng theo thời gian, những lễ nghĩa, phong tục, lối sống ấy đã có phần đổi thay. Có cái đẹp hơn, nhưng cũng không ít nét đẹp bị phôi phai...