Mời quí vị khán giả tiếp tục cuộc hành trình khám phá Đồng Nai cùng gia đình Đoan Trang - Quốc Bình trong chương trình "Việt Nam tươi đẹp" phát sóng ngày 13/04.