Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Nhận diện sự thật - Số 337: Không thể có tự do báo chí không giới hạn phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.