Trong seri "Sinh tồn cùng Ed Stafford" phần đầu tiền, Ed Stafford sẽ cho quý vị và các bạn thấy một thời đại khám phá mới đang được mở ra và cơ hội cho các cuộc phiêu lưu mới là vô tận và kì thú hơn bao giờ hết.