Trong những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành động lực to lớn để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Những dấu chân không mỏi, những việc làm nghĩa tình của họ đã góp phần làm đẹp, tô thắm thêm cho hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.