Thực hiện vận chuyển hàng triệu km, hàng triệu tấn hàng hóa mỗi năm, cùng với bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 683, Tổng cục Hậu Cần còn tích cực học tập nâng cao trình độ, giữ vững tay lái, xử lý thành thạo các tình huống, chấp hành nghiêm công tác bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.