Trên thế giới, các khí tài quan sát đêm tầm xa đã được phát triển mạnh ở các nước phát triển và được ứng dụng mạnh mẽ trong nhiệm vụ quan sát, phát hiện đột nhập từ xa nhằm bảo vệ các mục tiêu quan trọng như bến cảng, bờ biển, đường biên giới, hải đảo.... Ở nước ta, công trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo kính nhìn đêm tầm xa do nhóm nghiên cứu trẻ thuộc Xí nghiệp 23, Z199, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện. Với việc làm chủ về thiết kế, công nghệ, các vật tư linh kiện đều đáp ứng được từ thị trường trong nước mà không phải nhập khẩu, chủ động từ nội lực mà không cần phụ thuộc các yếu tố nước ngoài đã góp phần khẳng định vai trò đội ngũ cán bộ trẻ của nhà máy cũng như của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trong nghiên cứu sản phẩm mới phục vụ quân đội.