Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân lại nô nức ra quân thực hiện "Tết trồng cây" đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đây là nét đẹp văn hóa có gần 60 năm qua của cả dân tộc, góp phần khơi dậy lòng quyết tâm làm theo lời Bác. Ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với việc bảo vệ môi trường sống và làm cho cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.