Phóng sự ảnh - Số 2797: "Nậm Nghiệp mùa hoa Sơn Tra".