Trong quá trình tiến thẳng lên hiện đại, Quân chủng Hải quân đã được trang bị nhiều vũ khí, khí tài thế hệ mới, công nghệ cao. Tuy nhiên, điều quyết định vẫn là con người sử dụng vũ khí ấy. Thấm nhuần sâu sắc quan điểm "Người trước, súng sau", việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây bản lĩnh vững vàng cho bộ đội luôn được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủng Hải quân đặc biệt coi trọng.