Thể lực là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với mỗi quân nhân. Bởi có thể lực tốt mới đáp ứng được công việc đặc thù là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tham gia phòng chống thiên tai tìm, kiếm cứu nạn. Ở Sư đoàn 330, Quân khu 9 công tác huấn luyện rèn luyện thể lực được đơn vị duy trì thêm vào các giờ ngoại khóa nhằm giúp cho bộ đội nâng cao sức bền bỉ, độ dẻo dai, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.