Tổng Thư ký NATO cho biết, trong cuộc họp vào cuối tháng này, NATO sẽ tăng cường củng cố liên minh quân sự này hơn nữa.