Tổ chức Lương thực - Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo, xung đột có thể đẩy thêm 11-19 triệu người rơi vào cảnh bị đói trong năm 2023.