Tết cổ truyền có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đời sống của mỗi người dân Việt Nam. Những năm gần đây có nhiều ý kiến đề xuất bỏ tết âm lịch, gộp tết dương và tết âm lịch vào một. Và ngay lập tức, lợi dụng ý kiến cá nhân trên, những người có mưu đồ xấu đã không bỏ lỡ cơ hội nhằm từng bước xóa bỏ đi những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc ta, tạo tiếp cơ hội cho một cuộc "xâm lăng văn hóa". Vậy cổ súy bỏ tết cổ truyền có liên quan thế nào đến "xâm lăng văn hóa" và chúng ta cần nhận diện cuộc xâm lăng này như thế nào? Chương trình Nhận diện sự thật phát sóng ngày 08/2/2019 sẽ giúp quý vị và các đồng chí trả lời cho những câu hỏi trên.