Nói đến môi trường quân ngũ, chúng ta thường nghĩ đến câu nói “Kỷ luật là sức mạnh của quân đội”. Và chắc chắc hẳn với môi trường kỷ luật cao như vậy, nhiều người sẽ nghĩ cuộc sống của các cán bộ, chiến sĩ có phần hơi cứng nhắc. Trong buổi sáng ngày 19/10, hãy cùng biên tập viên Thu Hoàn của chúng tôi đến với Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, để cảm nhận và trải nghiệm những gì diễn ra nơi đây, so với suy nghĩ của quý vị về đời sống quân ngũ.