Phóng sự ảnh - Số 1550: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thành Nhân, người gửi cái tâm vào nhiếp ảnh.