Đảng, nhà nước và nhân dân luôn quan tâm và dành những tình cảm, trách nhiệm sâu sắc để chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng thông qua những chính sách cụ thể, thiết thực và phù hợp với từng giai đoạn của cách mạng, thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng những năm gần đây, đâu đó vẫn có những tiếng nói lạc lõng, xuyên tạc về chính sách thương binh, liệt sĩ, phủ nhận sự hi sinh, đóng góp của các thương binh, liệt sĩ. Chương trình Nhận diện sự thật với sự nhìn nhận, bình luận của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn về những âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm này.