Sau khi kết thúc huấn luyện ba tháng tân binh, các chiến sĩ nhập ngũ năm 2019 sẽ bước vào huấn luyện giai đoạn 2 ở nhiều chuyên ngành khác nhau. Tại đơn vị mới họ được học những nội dung chuyên sâu hơn, đòi hỏi cao về trình độ nhận thức, thể lực và bản lĩnh chiến đấu. Khó khăn, vất vả còn nhiều ở phía trước, song sự trưởng thành sau ba tháng thao trường luôn là nền tảng vững chắc để các chiến sĩ vượt nắng thắng mưa, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ghi nhận của phóng viên thời sự Quốc phòng Việt Nam về những buổi đầu huấn luyện chuyên ngành của chiến sĩ ở Sư đoàn 330, Quân khu 9.