Trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao luôn phát huy tinh thần chủ động, tích cực xây dựng Trung tâm trở thành cơ sở nghiên cứu và ứng dụng khoa học - kỹ thuật công nghệ cao hàng đầu của quân đội và quốc gia, đủ năng lực bảo đảm kỹ thuật thông tin cấp chiến lược.