7 giờ sáng ngày 29/8/1949, Liên Xô cho nổ quả bom nguyên tử đầu tiên ở bãi thử Semipalatinsk, Kazakhstan, và trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới có năng lực hạt nhân. Việc Liên Xô thử thành công quả bom hạt nhân đầu tiên được xem là sự kiện thay đổi cán cân quân sự thế giới sau Thế chiến 2 và khiến Mỹ mất đi độc quyền về hạt nhân. Nhưng để có được thành công này, Liên Xô đã xây dựng mạng lưới tình báo quân sự để thu thập những thông tin quý giá về công nghệ hạt nhân như thế nào?