Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Sắc màu nghệ thuật - Số 22 với chủ đề "Những người lính sang sông".