Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Sắc màu nghệ thuật - Số 11 với chủ đề "Bài ca hy vọng".