Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Sắc màu nghệ thuật - Số 7 với chủ đề "Lời Quê".