Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Sắc màu nghệ thuật - Số 5 với chủ đề " Những người sống quanh tôi".