Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Sắc màu nghệ thuật - Số 6 với chủ đề "Còn lại với Trường Sơn".