Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Sắc màu nghệ thuật - Số 17 với chủ đề: "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân".