Trong phần 1 của seri "Những sáng tạo chế phẩm mới", mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về quá trình sản xuất của cảm biến CCD, hay làm thế nào người ta phát minh ra cốc giấy. Bên cạnh đó là câu chuyện xung quanh chiếc kèn trumpet, sự ra đời của khóa móc và cuối cùng là chiếc máy đánh bạc (hay còn gọi là slot machine) đầu tiên.