Tiếp nối phần 1, phần 2 của seri "Những sáng tạo chế phẩm mới" , mời quý vị và các đồng chí tiếp tục theo dõi và khám phá quá trình trình sản xuất ra máy cắt tóc điện - chế phẩm quan trọng trong ngành nghệ thuật cắt tóc, hay sự ra đời và tạo thành của một đôi giày gỗ, tìm hiểu quá trình sản xuất thuyền đua, và cuối cùng là cách để sản xuất da thuộc, da tổng hợp.