Trong phần 27 seri "Những sáng tạo mới", mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về quá trình sản xuất bánh quế, quy trình chế tạo dây cáp, câu chuyện xung quanh những cánh buồm, hành trình của quả óc chó trước khi tới tay người tiêu dùng và cuối cùng là vai trò của chất lượng bánh xe tàu hỏa đối với sự an toàn của những tuyến đường.