Trong phần 21 của series "Những sáng tạo mới", mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về vai trò của kèn núi trong đời sống âm nhạc, công nghệ chế tạo những chiếc xe vượt mọi địa hình, hay ván trượt tuyết và những câu chuyện thú vị xung quanh môn thể thao rất được yêu thích này. Bên cạnh đó, cấu tạo cũng như quá trình hoạt động của một chiếc máy cắt laser, hay chặng đường phát triển của nghề điêu khắc đá sẽ là những nội dung tiếp theo được chúng tôi đề cập tới.