Đến với phần 16 của series "Những sáng tạo mới", mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về công nghệ sản xuất đèn chùm, những chiếc bút bi cao cấp, hệ thống piano tự chơi vô cùng sáng tạo và quá trình đóng tàu chở dầu đầy kĩ thuật.