Tiếp tục seri "Những sáng tạo mới",  trong phần 8 của seri này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về quá trình sản xuất ghế ngồi ô tô, những công đoạn để tạo ra ống tia âm cực (CRT), thép không rỉ, mũ bảo hiểm bóng bầu dục và nhựa tổng hợp.