Trong phần 1 của seri "Những sáng tạo mới", mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về quá trình sản xuất động cơ mô tô nước, sự phát triển của dụng cụ ăn uống qua các thời kỳ, quy trình tạo ra một chiếc dao mổ và những câu chuyện xung quanh màu sơn dầu được dùng trong nghệ thuật.