Trong phần 4 của seri "Những sáng tạo mới", mời quý vị và đồng chí cùng tìm hiểu về quá trình sản xuất những chiếc ấm trà bạc, những công đoạn để tạo ra hình nộm thử nghiệm va đập, hay làm thế nào để tạo ra bi đá được sử dụng trong bộ môn thể thao bi đá trên băng, và cùng tìm hiểu về quá trình sản xuất một chiếc tủ làm mát để bảo quản thực phẩm trong gia đình.