Trong phần 10 của seri "Những sáng tạo mới", mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về quá trình sản xuất hình nộm thời trang; sự ra đời của cánh quạt thuyền; câu chuyện xung quanh những chiếc lông chim dùng để độn vào gối, chăn và đệm; sự phát triển của vòi nước hiện đại từ phát minh xa xưa của người La Mã cổ đại và cuối cùng là cách thức người ta dùng để đúc ra một chiếc chuông.