Trong phần 15 của series "Những sáng tạo mới", mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về quá trình lấy và bảo quản máu, công nghệ chế tạo những chiếc thùng phi thép, hay làm thế nào để tạo ra những chiếc còi hiện đang được cảnh sát Anh sử dụng, và câu chuyện xoay quanh quá trình làm ra những chiếc xe lửa thu nhỏ...