Tiếp tục seri "Những sáng tạo mới" trong phần 12 của seri này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về quá trình sản xuất ra lốp cao su rắn, bánh pho mát, mái chèo, quả địa cầu, và cuối cùng là các công đoạn để tạo ra một đôi giày tuyết truyền thống.